Het vergeten kind
Home   Organisatie   Inschrijven   Routes   Foto's   Sponsors
Volg ons op facebook

IN NEDERLAND WONEN RUIM 100.000 KINDEREN DIE OPGROEIEN
IN GEZINNEN MET MEERVOUDIGE PROBLEMATIEK.
BIJ 55.000 KINDEREN GAAT HET ZO MIS DAT ZE NIET MEER THUIS KUNNEN WONEN.

Nederlandse kinderen behoren tot de gelukkigste kinderen ter wereld
maar helaas geldt dit geluk niet voor alle kinderen in ons land.
'Het Vergeten Kind' strijdt daarom voor een Nederland
waarin elk kind zich écht kind voelt, zich goed ontwikkelt en
volwaardig meedoet in de maatschappij.

Zie ook: www.hetvergetenkind.nl
___________________________

Op zondag 15 juli 2018 was er een grote opkomst van wandelaars (ruim 200) die hun inschrijfgeld ten goede lieten komen aan de stichting
'Het Vergeten Kind'.

Naast het inschrijfgeld mochten we ook nog diverse vrije giften ontvangen en het (voorlopige) totaalbedrag is:

€ 1750,=

Na afloop van de wandeltocht werd de 'cheque' met het bedrag aangeboden aan de vertegenwoordiger van de regio Noord van de stichting aangeboden

Aanbieding cheque

voetnoot