cliniclowns
Home   Organisatie   Inschrijven   Routes   Foto's   Sponsors
Volg ons op facebook

Eelde Loopt Voor in actie voor CliniClowns

Op zondag 7 juli 2019 loopt Eelde voor CliniClowns. Na twee jaar een goed doel waarbij kinderen centraal stonden, is dit jaar de keuze gevallen op de CliniClowns die zich inzetten voor mensen met dementie in zorginstellingen.

Misschien nog wat onbekend, maar de CliniClowns zetten hun verbeeldingskracht niet alleen in voor zieke en gehandicapte kinderen, maar ook voor mensen met dementie in zorginstellingen. De CliniClowns dragen op een positieve manier bij aan het welzijn van deze mensen. Maar liefst één op de vijf mensen in Nederland krijgt dementie. Nederland telt op dit moment ruim 270.000 mensen met dementie (bron: Alzheimer Nederland). CliniClowns zorgen voor plezier en levensvreugde bij deze mensen die vaak in eenzaamheid en in een sociaal isolement leven. Niet alleen omdat ze soms lastig te bereiken zijn, maar ook omdat velen weinig of geen bezoek ontvangen.

Het begrip dementie betekent letterlijk 'ontgeesting'. Iemand die lijdt aan dementie verliest steeds meer grip op het leven en wordt uiteindelijk volledig afhankelijk van de zorg van anderen. Het ziekteproces gaat meestal gepaard met veel verdriet, angst, onmacht, verwarring en strijd. Voor de persoon zelf, maar ook voor de directe omgeving heeft dementie ingrijpende gevolgen. Een bezoek van de CliniClowns ontroert, ontspant en geeft plezier. De mensen met dementie voelen zich gezien en gehoord door de clowns en genieten zichtbaar.

Anneke Schootstra“Contact maken met de mensen, niet met de ziekte, dat doen wij als we komen spelen”, vertelt Anneke Schootstra (links op de foto), Clown Toos, en woonachtig in Eelde. “Het leuke van vaker op de dezelfde locatie komen, is dat mensen je toch gaan herkennen. Of dat we van de zorgmedewerkers terughoren dat mensen ineens rechtop gaan zitten, of alerter zijn. Ik vind het hartstikke mooi werk en prachtig dat wij door deze actie misschien meer mensen in onze omgeving kunnen verblijden met een bezoek.”

Onderzoek van het Louis Bolk Instituut (2013) naar het effect van CliniClowns (voorheen CareClowns) bij mensen met dementie, wijst uit dat 79% van de ondervraagde zorgmedewerkers vindt dat de sfeer op de afdeling positief tot zeer positief is na het vertrek van de clowns. Aandacht en contact worden als belangrijkste oorzaken genoemd, gevolgd door het hebben van tijd, muziek en grapjes maken.

Over CliniClowns
CliniClowns brengen sinds 1992 bezoeken aan kinderen in Nederlandse ziekenhuizen. Door écht contact te maken en hun verbeeldingskracht in te zetten zorgen de CliniClowns er voor dat zieke kinderen weer even kind kunnen zijn. En dat komt de behandeling te goede. Vanaf begin 2018 bezoeken CliniClowns (voorheen CareClowns) ook mensen met dementie in zorginstellingen.

Voor meer informatie zie: www.cliniclowns.nl